Творчі роботи

Випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слухача курсів підвищення кваліфікації, у процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює теоретичні знання та/або практичні вміння з обраної теми, узагальнює результати власної професійної діяльності, обґрунтовує її модель та результативність, презентує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває досвіду дослідницької, творчої, аналітичної роботи тощо. Метою виконання випускної роботи є підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки педагогів, систематизація та поглиблення їх теоретичних знань і практичних умінь з обраної теми, удосконалення та/або набуття досвіду самостійної творчої, дослідницької, аналітичної роботи, активізація механізмів самоосвіти.


Комментариев нет:

Отправить комментарий